nhân

Ứng dụng tốt hơn nguyên lý 80/20 trong quản lý thời gian

Quy luật 80/20 (hay quy luật Pareto) được đặt theo tên của nhà kinh tế học người Ý Vilffredo Pareto. Ông là người đầu tiên đưa ra khái niệm về tỉ lệ 80/20 với kết luận: 80% đất ở Ý là thuộc sở hữu của 20% dân số và 20% dân số Ý sở hữu 80% tài sản của  Xem chi tiết

DMCA.com Protection Status