phần mềm quản lý

Vai trò của tài sản cố định trong doanh nghiệp

       Về mặt giá trị bằng tiền vốn cố định phản ánh tiềm lực của Doanh nghiệp. Về mặt hiện vật, vốn cố định thể hiện vai trò của mình qua tài sản cố định. Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh  Xem chi tiết

DMCA.com Protection Status