Tin tức

Thông tư 151/2014/TT-BTC – Thông tư mới điều chỉnh Thuế giá trị gia tăng

Thông tư 151/2014/TT-BTC - Thông tư mới điều chỉnh Thuế giá trị gia tăng về thuế được Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Theo đó,  Xem chi tiết

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP có điểm gì mới?

Ngày 15/11/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định: Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 về thuế TNDN, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 về thuế GTGT, Nghị định số  Xem chi tiết

Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp

Công nghệ thông tin (CNTT) hiện nay đang hiện diện và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Sự phát triển và ứng dụng của Internet đã làm thay đổi mô hình  Xem chi tiết

Thông tư 119/2014/TT-BTC về cải cách thuế GTGT

Tổng cục Thuế đã có Công văn 3609/TCT-CS ngày 26/8/2014 hướng dẫn về các điểm mới của Thông tư 119/2014/TT-BTC cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Download Thông tư 119/2014/TT-BTC I. Thông tư 119/2014/TT-BTC bổ sung Thông tư số  Xem chi tiết

Cục thuế Tp.Hà Nội: Tăng cường tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách thuế

  Cục thuế Tp.Hà Nội: Tăng cường tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách thuế Nhằm thực hiện tốt Luật Quản lý thuế và các Luật thuế hiện hành của Nhà nước, ngày 25/4/2014, Cục Thuế TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đối trao đổi nghiệp vụ, giải đáp  Xem chi tiết

DMCA.com Protection Status