img not found!

Dịch vụ bảo hành – bảo trì phần mềm simply

     Sản phẩm phần mềm (Phần mềm kế toán Simply Accounting, Phần mềm quản lý kho Simply Stock Management, Phần mềm quản lý tài sản Simply Fixed Asset, phần mềm quản lý nhân sự Simply Human Resources Management) sau khi được nghiệm thu và chuyển giao sẽ được Công Ty Thiên Long cung cấp dịch vụ bảo hành và hỗ trợ sử dụng liên tục trong thời gian mười hai tháng (12) tháng.

     Phạm vi và nội dung bảo hành

Phạm vi bảo hành và hỗ trợ sử dụng không bao gồm các hư hỏng phần mềm và cơ sở dữ liệu do nguyên nhân chủ quản của Bên A, bao gồm nhưng không giới hạn các nguyên nhân sau: sự tấn công bởi virus, các sự cố phần cứng và máy chủ, sự phá hoại cố ý phần mềm và cơ sở dữ liệu.

Trong thời hạn bảo hành và bảo trì, nếu phần mềm không thể chạy được vì bất kỳ lý do gì thì Bên B sẽ cài lại miễn phí.

     Phương thức bảo hành: trong thời hạn bảo hành, sau khi nhận được thông báo của Bên A bằng điện thoại, fax hoặc email thì Bên B có trách nhiệm đề xuất giải pháp khắc phục các lỗi của chương trình theo một trong các phương thức sau đây:

Hướng dẫn người sử dụng sửa lỗi chương trình thông qua điện thoại, Fax, hoặc E-mail chậm nhất trong vòng 02 (hai) giờ kể từ khi nhận được thông báo.

Trực tiếp sửa lỗi của chương trình tại Bên A chậm nhất trong vòng 01 (một) ngày làm việc. Trong trường hợp có yêu cầu khẩn cấp từ Bên A thì Bên B sẽ cử người chậm nhất trong vòng 02 ( hai) đến bốn 04 (giờ) nếu có thể.

     Dịch vụ bảo trì:

Công ty Thiên Long đã xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng – gọi tắt là Simply.CRM để phục vụ cho công tác quản lý và chăm sóc các khách hàng của mình bất cứ khi nào.

Việc bảo trì  phần mềm Simply sẽ được quy định tại một hợp đồng bảo trì riêng sau khi hết hạn bảo hành 12 tháng miễn phí với sự thỏa thuận của hai bên.

Light & Dark Mode

Primary Color

Secondary Color

Layout Mode

Contact Me on Zalo

Hỗ Trợ Khách Hàng

contact

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ