Để quản lý nhân sự tốt cần có những kỹ năng gì?

Quản lý nguồn nhân sự có hiệu quả là đánh giá một cách nhất quán các kỹ năng và kiến thức của nhân viên để đáp ứng được các nhu cầu hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp phát triển được hay không đều phụ thuộc vào thái độ làm việc của người lao động. Vì vậy, người quản lý nhân sự đóng một vai trò hết sức quan trọng. Để quản lý nhân sự tốt cần có những kỹ năng gì?

ky nang quan ly nhan su

Để quản lý nhân sự tốt cần có những kỹ năng gì?

Việc quản lý nhân sự là một công việc quan trọng trong tất cả các tổ chức. Có một số kỹ năng quan trọng đối với việc quản lý nguồn nhân lực.

I. Kỹ năng quản lý nhân sự tốt

1. Kỹ năng tổ chức và đảm nhận nhiều nhiệm vụ
Đây là một kỹ năng thật sự cần thiết. Vì trong nghề quản lý nhân sự, tất cả hồ sơ, tài liệu công việc phải được sắp xếp và người quản lý nguồn nhân sự thường làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành nghề kinh doanh.
2. Biết tổ chức, kỹ năng giao tiếp
Khả năng thể hiện những thông tin tốt hay xấu, làm việc với rất nhiều tính cách khác nhau, và huấn luyện những người lao động là thật sự quan trọng trong công việc quản lý nhân sự.

Kỹ năng giao tiếp trong quản lý nhân sự

Kỹ năng giao tiếp trong quản lý nhân sự

3. Kỹ năng phán đoán
Khả năng phán đoán công bằng và tư cách đạo đức tốt sẽ tạo thành người quản lý nguồn nhân sự tốt nhất. Bởi vì người quản lý nguồn nhân sự làm việc với rất nhiều phòng ban khác nhau để quản lý những xung đột công việc và đàm phán thống nhất những hợp đồng và tiền lương, chuyên gia quản lý nhân sự cần những kỹ năng đạo đức và khả năng duy trì sự cẩn mật.

4. Kỹ năng đánh giá tổng thể
Những kỹ năng nghề nghiệp riêng biệt, như là kỹ năng vi tính, hiểu biết về Luật lao động, xây dựng và phát triển những kế hoạch chiến lược, và những kỹ năng suy nghĩ vấn đề then chốt tổng thể là rất quan trọng trong mọi loại hình quản lý, nhưng đặc biệt quan trọng trong việc quản lý nguồn nhân sự.
5. Kỹ năng viết lách
Và một trong những trách nhiệm chính của bộ phận quản lý nhân sự là làm cho kế hoạch chiến lược nhân sự phù hợp với kế hoạch chiến lược kinh doanh của tổ chức, nên những suy nghĩ then chốt và sáng tạo, cũng như khả năng viết lách là những kỹ năng rất lợi ích đối với người quản lý nguồn nhân sự. Ngoài ra, vai trò của người quản lý nhân sự còn bao gồm việc thực hiện các nhiệm vụ tuyển dụng, tuyển chọn và bồi thường.

Để quản lý nhân sự tốt cần có những kỹ năng gì?

Để quản lý nhân sự tốt cần có những kỹ năng gì?

II. Những lưu ý khi làm quản lý nhân sự
Một trong những khía cạnh quan trọng nhất đối với việc quản lý nhân sự hiệu quả là bảo đảm bộ phận quản lý nhân sự gia tăng thêm những giá trị với những bộ phận còn lại của tổ chức, dựa trên kế hoạch chiến lược của tổ chức.
1. Tránh lãng phí
Việc quản lý nguồn nhân sự đối phó với một trong những thách thức chính là ngăn cản sự phát sinh chi phí. Điều này có thể thực hiện trong nhiều cách, ví dụ, trong việc chăm sóc sức khỏe và tiền trợ cấp được đề xuất. Nhiều công ty hiện nay đang phát triển những kế hoạch quán ăn tự phục vụ vừa làm hài lòng người lao động và giúp giảm chi phí. Việc quản lý nguồn nhân sự có thể giảm chi phí bằng việc phát triển và quản lý những chương trình đào tạo và đảm bảo những người lao động được đào tạo thành thạo để trở nên hiệu quả trong công việc.
Việc thuê nhân công là một phần rất tốn kém của nguồn nhân sự, và vì vậy việc quản lý nguồn nhân sự nên thực hiện từng bước để bảo đảm tổ chức thuê được đúng người cho công việc ngay trong lần đầu tiên. Tốc độ thay thế công nhân là khái niệm được sử dụng để mô tả việc xuất phát của một người lao động trong hoàn cảnh này.
Việc trao đổi thông tin kém có thể gây ra những hậu quả trong việc lãng phí thời gian và nguồn lực. Chúng ta có thể thông tin tốt hơn bằng việc hiểu biết những kinh thông tin, những tính cách và những phong cách của tất cả thành viên trong tổ chức.
2. Tình hình kinh tế
Vấn đề kinh tế cũng là một yếu tố quan trọng trong quản lý nguồn nhân sự. Những người quản lý nhân sự, trong bất kỳ tình trạng như thế nào của nền kinh tế, cũng phải lập kế hoạch hiệu quả để chắc chắn rằng tổ chức có đúng số người trong thời điểm thích hợp. Khi chúng ta đối phó với nền kinh tế suy giảm, việc thực hiện theo đúng luật pháp và tình trạng đình trệ sản xuất của tổ chức phải được quan tâm, và trong nền kinh tế tăng trưởng, việc thuê nhân công phải thõa mãn như cầu nội bộ của tổ chức là thực sự cần thiết.

3. Sự phát triển của khoa học công nghệ
Sự phát triển công nghệ cũng là một thử thách đối với người quản lý nhân sự. Ví dụ, những người lao động có thể yêu cầu những kế hoạch công việc thay thế bởi vì họ có thể sử dụng công nghệ để hoàn thành công việc tại nhà. Bởi vì, công nghệ là một phần của cuộc sống của chúng ta, người lao động có thể tiêu tốn quá nhiều thời gian trên Internet, tạo nên những thách thức như là sự căng thẳng nơi làm việc và thiếu sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
4. Quản lý nhân sự, sự thay đổi của nhân sự
Việc nghỉ việc do sinh nở cũng tạo ra một khoảng trống nơi làm việc, liên quan đến không những số người sẵn có làm việc mà còn ảnh hưởng đến những kỹ năng làm việc cần thiết, gây khó khăn trong quản lý nguồn nhân lực.
Multigenerational companies hay những công ty có những người lao động với nhiều độ tuổi khác nhau, đều phải tìm ra những phương pháp để thúc đẩy những người lao động, thậm chí những người lao động này có thể có những nhu cầu khác nhau. Người quản lý nhân sự phải ý thức được vấn đề này và lập kế hoạch liên tục cho những thách thức của việc thay đổi lực lượng lao động. Tính đa dạng, đa văn hóa tại nơi làm việc cũng là một thách thức trong việc quản lý nhân sự.

Để quản lý nhân sự tốt cần có những kỹ năng gì?

Để quản lý nhân sự tốt cần có những kỹ năng gì?

5. Đạo đức của người lao động
Ngoài ra, đạo đức và việc quan sát những hành vi đạo đức cũng là một sự khó khăn trong việc quản lý nhân sự. Thiết lập những tiêu chuẩn đạo đức và quan sát những thói quen đạo đức, bao gồm việc phát triển phương pháp thực hiện để đánh giá về tiêu chuẩn đạo đức của những người lao động, là một nhu cầu cần thiết cho mọi thành công trong kinh doanh, với vai trò then chốt của người quản lý nhân sự.
Tuy nhiên, những kỹ năng cần thiết của người quản lý nhân sự chỉ thật sự phát huy hiệu quả trong môi trường tổ chức phù hợp. Ngoài những kỹ năng trên, người quản lý nhân sự còn cần nhiều kỹ năng “mềm” khác. Việc trang bị những kỹ năng là cần thiết nhưng việc vận dụng những kỹ năng đó trong từng môi trường tổ chức riêng biệt mới là điều tối cần thiết.

Nguồn: internet

Contact Me on Zalo