img not found!

Phần mềm quản lý kho oneSimply Stock Management

oneSimply Stock Management (Simply.SM) là một giải pháp quản lý kho nằm trong bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp OneSimply ERP được tích hợp và thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp. Lần đầu tiên các doanh nghiệp có thể tận dụng một ứng dụng phần mềm quản lý kho duy nhất để tự động hóa quy trình hoạt động và có được cái nhìn chính xác, thống nhất về các thông tin quan trọng và cập nhật trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó tầm nhìn toàn cảnh về tài chính, bán hàng, mua hàng, quản lý kho, nhân sự, tiền lương, quản lý sản xuất,… cho phép doanh nghiệp đưa ra những quyết định vững chắc, nhờ đó nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp và đạt đến một trình độ quản lý mới.

Phần mềm quản lý kho – Simply.SM được phân ra các chức năng cơ bản sau:

1. Quản lý hệ thống:

 • Khai báo bộ chỉ tiêu, tham số hệ thống quản lý.
 • Khai báo phân quyền theo người dùng và nhóm người dùng.
 • Khai báo các đơn vị thuộc và trực thuộc.
 • Quản lý lịch sử cập nhật dữ liệu của người dùng.

2. Quản lý mua hàng

Đặc điểm:

 • Quản lý đơn hàng mua của từng nhà cung cấp, từng mặt hàng
 • Quản lý mua hàng theo đơn hàng của từng nhà cung cấp, từng mặt hàng
 • Theo dõi chi phí mua hàng theo nhiều loại chi phí như: Chi phí bảo hiểm, chi phí thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển,…
 • Tự động phân bổ chi phí mua hàng theo số lượng, giá trị mua hay hệ số phân bổ do người sử dụng lựa chọn theo từng loại chi phí mua hàng khác nhau.
 • Theo dõi hàng trả lại nhà cung cấp theo hóa đơn mua hàng của từng loại mặt hàng.
 • Tính thuế GTGT của hàng hóa mua vào
 • Quản lý hạch toán tự động theo danh mục nhập xuất, giúp người sử dụng không cần biết nghiệp vụ kế toán vẫn lập các chứng từ về nhập mua, hàng mua trả lại bình thường
 • Liên kết số liệu với các phân hệ như kế toán tài chính, quản lý kho

 Sơ đồ chức năng nghiệp vụ mua hàng :

Chứng từ hạch toán:

 • Đơn đặt hàng mua
 • Hóa đơn mua hàng
 • Hóa đơn hàng mua trả lại

Báo cáo mua hàng:

 • Sổ chi tiết của một mặt hàng
 • Bảng kê mua hàng
 • Báo cáo tổng hợp hàng nhập mua
 • Báo cáo tình hình thực hiện đơn hàng mua

3. Quản lý bán hàng

Đặc điểm:

 • Theo dõi và quản lý đơn hàng bán
 • Theo dõi doanh thu bán hàng theo các đối tượng như: Bộ phận, nhân viên, theo vùng, hợp đồng … của từng mặt hàng
 • Theo dõi và quản lý hàng bán trả lại của từng khách hàng, mặt hàng
 • Tính thuế GTGT của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ bán ra
 • Quản lý hạch toán tự động theo danh mục nhập xuất, giúp người sử dụng không cần biết nghiệp vụ kế toán vẫn lập các chứng từ về bán hàng, hàng trả lại bình thường.
 • Quản lý bánh hàng nhà hàng:

Trong đó quản lý bán hàng nhà hàng bao gồm:

 • Định mức nguyên vật liệu (khai báo cost món ăn)
 • Lập Order bán hàng theo từng bàn, nhân việc,..
 • Thanh toán Order
 • Tự động xuất kho nguyên liệu theo định mức
 • Liên kết số liệu với các phân hệ như kế toán tài chính, quản lý kho

Sơ đồ nghiệp vụ bán hàng trong phần mềm quản lý kho Simply.SM

Chứng từ hạch toán bán hàng trong phần mềm  quản lý kho Simply.SM:

 • Đơn hàng bán
 • Hóa đơn bán hàng
 • Hóa đơn bán lẻ (bán hàng siêu thị )
 • Order nhà hàng
 • Thanh toán Order
 • Hóa đơn hàng bán trả lại
 • In hóa đơn, hóa đơn đặc thù trên máy

Báo cáo bán hàng:

Phần mềm Simply Stock Management cung cấp nhiều báo cáo doanh thu đa dạng và nhiều chiều giúp nhà quản lý có cái nhìn rõ nhất về tình hình bán hàng trong doanh nghiệp vào thời điểm hiện tại và so sánh với các kỳ khác nhau.

 • Sổ chi tiết theo mặt hàng
 • Bảng kê hóa đơn bán hàng theo: khách hàng, bộ phận, cán bộ kinh doanh, hợp đồng, … của từng mặt hàng.
 • Báo cáo bán hàng chi tiết theo từng mặt hàng có giá vốn
 • Báo cáo doanh thu bán hàng theo khách hàng
 • Báo cáo phân tích bán hàng theo các kỳ khác nhau
 •  …

4. Quản lý hàng tồn kho

Đặc điểm:

 • Quản lý nhập xuất tồn kho theo từng kho, từng vị trí trong kho.
 • Quản lý quá trình nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa, thành phẩm.
 • Quản lý quá trình luân chuyển nội bộ.
 • Quản lý vật tư hàng hóa theo mã vạch, In mã vạch.
 • Quản lý kiểm kê vật tư hàng hóa vào cuối kỳ.
 • Theo dõi hạn mức tồn kho tối thiểu, tối đa.
 • Theo dõi và đánh giá hàng tồn kho: hàng nhanh hay trậm luân chuyển.
 • Theo dõi tuổi tồn kho trung bình.
 • Phương pháp xác định giá xuất: Nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, trung bình di động, trung bình tháng, đích danh theo phiếu nhập.
 • Quản lý hạch toán tự động theo danh mục nhập xuất, giúp người sử dụng không cần biết nghiệp vụ kế toán vẫn lập các chứng từ về nhập, xuất bình thường.
 • Liên kết số liệu với các phân hệ như kế toán tài chính, bán hàng, mua hàng.

Sơ đồ nghiệp vụ hàng tồn kho

Chứng từ hạch toán:

 • Phiếu nhập kho
 • Phiếu nhập thành phẩm
 • Phiếu xuất kho
 • Phiếu xuất sử dụng
 • Phiếu xuất điều chuyển

Báo cáo hàng tồn kho:

 • Sổ chi tiết của vật tư
 • Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn
 • Báo cáo tổng hợp hàng tồn kho

Light & Dark Mode

Primary Color

Secondary Color

Layout Mode

Contact Me on Zalo

Hỗ Trợ Khách Hàng

contact

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ