img not found!

Phần mềm quản lý nhân sự oneSimply HRM

Phần mềm quản lý nhân sự Simply Human Resources Management (oneSimply HRM) nằm trong bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp OneSimply ERP được tích hợp và thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Lần đầu tiên các doanh nghiệp có thể tận dụng một ứng dụng phần mềm duy nhất để tự động hóa quy trình hoạt động và có được cái nhìn chính xác, thống nhất về các thông tin quan trọng và cập nhật trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó tầm nhìn toàn cảnh về tài chính, bán hàng, mua hàng, quản lý kho, nhân sự, tiền lương, quản lý sản xuất,… cho phép doanh nghiệp đưa ra những quyết định vững chắc, nhờ đó nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp và đạt đến một trình độ quản lý mới.

Phân hệ được phân ra các chức năng cơ bản sau:

 (Sơ đồ chức năng nhiệm vụ)Phần mềm quản lý nhân sự

Chi tiết của sản phẩm:

1. Quản lý hệ thống

 • Khai báo bộ chỉ tiêu, tham số hệ thống quản lý.
 • Khai báo phân quyền theo người dùng và nhóm người dùng.
 • Khai báo các đơn vị thuộc và trực thuộc.
 • Quản lý lịch sử cập nhật dữ liệu của người dùng.

2. Quản lý hồ sơ nhân sự

Phần mềm quản lý nhân sự

(Hình 1: Sơ đồ quản lý hồ sơ nhân sự) 

 • Khai báo định nghĩa quy trình
 • Khai báo thông tin quản lý hồ sơ nhân sự
 • Nhân sự tuyển thẳng hoặc đã làm việc ở công ty
 • Nhân viên theo quy trình tuyển dụng
 • Hồ sơ nhân sự

Hồ sơ nhân sự bao gồm:

 • Quá trình thăng tiến
 • Quá trình bảo hiểm
 • Quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
 • Quản lý quá trình hợp đồng lao động
 • Quá trình lương, phụ cấp
 • Quá trình khen thưởng, kỷ luật
 • Quản lý trang thiết bị sử dụng
 • Quản lý Quan hệ gia đình
 • Quản lý các hồ sơ, hình ảnh đính kèm
 • Quản lý thôi việc.
 • Các quá trình và thông tự khai báo theo yêu cầu quản lý riêng
 • Hỗ trợ công cụ import dữ liệu từ file định dạng Excel vào hệ thống
 • Hỗ trợ các nhóm báo cáo hồ sơ nhân viên, nhóm báo cáo bảo hiểm…được cập nhật mới nhất theo quy định của nhà nước….

3. Quản lý tuyển dụng

Phần mềm quản lý nhân sự

 (Hình 2: Sơ đồ quản lý tuyển dụng)

 • Khai báo các thông tin quản lý cho yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận, đơn vị liên quan.
 • Quản lý và lập nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận, đơn vị trực thuộc.
 • Khai báo các thông tin quản lý cho kế hoạch tuyển dụng (yêu cầu đơn vị, các nội dung kiểm tra, thi, phỏng vấn).
 • Quản lý và lập kế hoạch tuyển dụng.
 • Đăng ký các ứng viên tuyển dụng.
 • Lập kế hoạch phỏng vấn, thi tuyển.
 • Tổ chức thi tuyển, phỏng vấn, cập nhật kết quả thi tuyển, phỏng vấn.
 • Quản lý và tổ chức thử việc, hướng dẫn các ứng viên trung tuyển.
 • Đánh giá của nhân sự phụ trách về kết quả thử việc của các ứng viên.
 • Hỗ trợ chức năng gửi Email tới các ứng viên trúng tuyển và không trúng tuyển.
 • Hệ thống tự động chuyển thông tin ứng viên trúng tuyển sang phần Hồ sơ nhân viên.
 • Báo cáo

4. Quản lý đào tạo

Phần mềm quản lý nhân sự

 (Hình 3: Sơ đồ quản lý đào tạo)

 • Khai báo và quản lý các thông tin cần có về nhu cầu đào tạo.
 • Quản lý nhu cầu đào tạo từ các bộ phận, phòng ban, các đơn vị trực thuộc.
 • Khai báo và quản lý các thông tin cần có về kế hoạch đào tạo.
 • Quản lý kế hoạch đào tạo dựa trên các nhu cầu từ các bộ phận.
 • Tổ chức lớp đào tạo, các nội dùng kèm theo, thuộc kế hoạch nào.
 • Quản lý lớp đào tạo, theo dõi kết quả.
 • Điểm danh và theo dõi học viên tham gia
 • Báo cáo

5. Quản lý danh mục

 • Định nghĩa các quá trình.
 • Khái báo các danh mục từ điển của hệ thống

6. Quản lý đánh giá

Phần mềm quản lý nhân sự

 (Hình 4: Sơ đồ quản lý đánh giá)

 • Phân nhóm các đơn vị, bộ phận phòng ban, đối tượng được đánh giá.
 • Thiết lập các kỳ đánh giá: Theo tháng, quý, nửa năm hoặc từng năm.
 • Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá cho từng vị trí, từng công việc.
 • Báo cáo

7. Mộ số màn hình giao diện minh họa

Màn hình cập nhật hồ sơ cán bộ:

Phần mềm quản lý nhân sự
 • (1) Hiển thị danh sách cán bộ có trong hệ thốn tới thời điểm nào đó
 • (2) Cây danh mục phòng ban
 • (3) Gõ điều kiện Lọc (Filter) danh sách cán bộ ở mục (4)
 • (4) Danh sách cán bộ được hiển thị theo tùy chọn của người dùng (1),(2),(3)
 • (5) Tab khai báo thông tin chung của  cán bộ
 • (6) Tab khai báo thông tin mở rộng người sử dụng có thể định nghĩa để theo dõi thêm thông tin của cán bộ, kiểu dữ liệu (Ký tự, ngày, số)
 • (7) Tab khai báo quan hệ gia đình (Bố, Mẹ, Vợ, Con,..)
 • (8) Tab khai báo các cán bộ phụ trách
 • (9) Tab khai báo các files đính kèm của cán bộ liên quan.
 • (10) Tab khai báo các quá trình của cán bộ, người sử dụng có thể đinh nghĩa thêm các quá trì khi có phát sinh mới

Màn hình khai báo cập nhật các loại danh mục từ điển:

Phần mềm quản lý nhân sự
 • (1) Gõ điều kiện Lọc (Filter) loại danh mục cần cập nhật ở mục (2).
 • (2) Danh sách các loại danh mục của hệ thống.
 • (3) Cập nhật thông tin của danh mục “057 Loại lịch sử cá nhân” của mục (2) .
 • (4) Gõ điều kiện Lọc (Filter) chi tiết của danh mục ở mục (5).
 • (5) Hiển thị danh sách các thông tin của danh mục “057- loại lịch sử cá nhân.”

Màn hình định nghĩa các quá trình của lịch sử cá nhân :

lich su ca nhan
 • (1) Gõ điều kiện Lọc (Filter) ở mục (2) danh sách các quá trình.
 • (2) Danh sách các quá trình.
 • (3) Người sử dụng định nghĩa theo dõi chi tiết cho các quá trình ở mục (2)

Báo cáo tổng hợp chất lượng cán bộ:

chat luong can bo

Light & Dark Mode

Primary Color

Secondary Color

Layout Mode

Contact Me on Zalo

Hỗ Trợ Khách Hàng

contact

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ