Kiến thức Luật doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT-BTC – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế quyết định 15

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp, hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất với một số điểm mới nổi bật sau: I. Các  Xem chi tiết

Thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán và bất động sản từ 2015

Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế vừa được Quốc hội thông qua, Bộ Tài chính vừa yêu cầu cơ quan thuế các cấp phải triển khai ngay một số nội dung, nhiệm vụ  Xem chi tiết

Bỏ nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT từ 01/01/2015

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII họp ngày 26/11/2014, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Từ 01/01/2015 doanh nghiệp không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ  Xem chi tiết

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP có điểm gì mới?

Ngày 15/11/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định: Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 về thuế TNDN, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 về thuế GTGT, Nghị định số  Xem chi tiết

Contact Me on Zalo