Phần mềm ERP

Kinh nghiệm triển khai phần mềm ERP – oneSIMPLY ERP

Kiến thức chung về ERP ERP là thuật ngữ viết tắt tiếng Anh (Enterprise resource planning) là hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp, là giải pháp quản lý doanh nghiệp tổng thể, kết nối và tích hợp các hoạt động khác nhau của doanh nghiệp  Xem chi tiết

Contact Me on Zalo