Tính khấu hao tài sản cố định

Tính khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định được quy định tại điều 13 của thông tư 45/2013/TT-BTC và các phương pháo trích khấu hao TSCĐ nay được hướng dẫn cụ thể và chi tiết tai Phụ Lục 2 của TT 45/2013/TT-BTC Theo đó doanh nghiệp có thể lựa chọn  Xem chi tiết

Contact Me on Zalo