img not found!

Phần mềm quản lý sản xuất oneSIMPLY Manufacturing

 oneSIMPLY Manufacturing nằm trong bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp oneSIMPLY ERP được tích hợp và thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp  vừa và nhỏ. oneSIMPLY Manufacturing là phần mềm quản lý sản xuất được thiết kế và chỉnh sửa theo yêu cầu, mô hình hoạt động của từng doanh nghiệp sản xuất 

oneSIMPLY Manufacturing giúp cho các doanh nghiệp quản lý quy trình sản xuất , quản lý nguyên vật liệu tiêu hao và tính giá thành sản phẩm một cách  khoa học. oneSIMPLY Manufacturing liên kết mềm dẻo tới các các phần hệ khác trong hệ thống phần mềm ERP, oneSIMPLY ERP (Kế toán, kho,nhân sự,..) từ đó cho phép doanh nghiệp đưa ra những quyết định vững chắc, nhờ đó nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp và đạt đến một trình độ quản lý mới

Các chức năng chính của phần mềm  oneSIMPLY Manufacturing

  • Lập đơn hàng
  • Lập kế hoạch sản xuất
  • Lập lệnh sản xuất
  • Quản lý định mức nguyên vật liệu
  • Quản lý tiêu hao nguồn lực trong sản xuất
  • Đánh giá kết quả sản xuất
  • Tính giá thành sản phẩm theo ngày, tháng, kỳ.
  • Phân tích đánh giá giữa kế hoạch và thực tế để  điều chỉnh cho phù hợp

Sô đồ quy trình vận hành phần mềm quản lý kế hoạch sản xuất  oneSIMPLY Manufacturing  :

Mô hình vận hành quản lý kế hoạch sản xuất

Một số lưu đồ hoạt động của các bộ phận:

Light & Dark Mode

Primary Color

Secondary Color

Layout Mode

Contact Me on Zalo

Hỗ Trợ Khách Hàng

contact

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ