Sản phẩm

Sản phẩm dành cho doanh nghiệp

Phần mềm kế toán oneSIMPLY Accounting

Phần mềm kế toán oneSIMPLY Accounting

oneSIMPLY Accounting là phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp, nằm trong bộ giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp oneSIMPLY ERP. Áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp.Được thiết kế và xây dựng với các tính năng cập nhật dữ liệu linh hoạt  Xem chi tiết

Giá:
Giải pháp quản trị doanh nghiệp oneSIMPLY ERP

Giải pháp quản trị doanh nghiệp oneSIMPLY ERP

Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp oneSIMPLY ERP là một giải pháp quản trị doanh nghiệp được tích hợp và thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. oneSIMPLY ERP luôn tiên phong đi đầu thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác  Xem chi tiết

Giá: Liên hệ để biết giá sản phẩm
Phần mềm quản lý sản xuất

Phần mềm quản lý sản xuất

Phần mềm quản lý sản xuất oneSIMPLY Manufacturing nằm trong bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp oneSIMPLY ERP được tích hợp và thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp  vừa và nhỏ. oneSIMPLY Manufacturing là phần mềm quản lý sản xuất được thiết kế và  Xem chi tiết

Giá:
Phần mềm quản lý tài sản cố định SIMPLY Fixed Asset

Phần mềm quản lý tài sản cố định SIMPLY Fixed Asset

Simply Fixed Asset là một phần mềm quản lý tài sản cố định & công cụ dụng cụ nằm trong bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp oneSIMPLY ERP, bao gồm các phân hệ được tổ chức theo nhóm các chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp. Phần  Xem chi tiết

Giá: Liên hệ để biết giá sản phẩm
Phần mềm quản lý nhân sự – Simply HRM

Phần mềm quản lý nhân sự – Simply HRM

Phần mềm quản lý nhân sự Simply Human Resources Management (Simply HRM) nằm trong bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp OneSimply ERP được tích hợp và thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp  vừa và nhỏ. Lần đầu tiên các doanh nghiệp có thể tận dụng  Xem chi tiết

Giá: Liên hệ để biết giá sản phẩm
Phần mềm quản lý kho Simply Stock Management

Phần mềm quản lý kho Simply Stock Management

Phần mềm quản lý kho - Simply Stock Management (Simply.SM) là một giải pháp quản lý kho nằm trong bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp OneSimply ERP được tích hợp và thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp. Lần đầu tiên các doanh nghiệp có thể tận dụng  Xem chi tiết

Giá: Liên hệ để biết giá sản phẩm
Phần mềm quản lý siêu thị Simply Mart

Phần mềm quản lý siêu thị Simply Mart

Phần mềm quản lý siêu thị Simply Mart  là công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong việc quản lý hàng hóa, doanh thu, hàng tồn kho, quản lý chặt chẽ việc mua hàng, công nợ nhà cung cấp. Simply Mart là một giải pháp quản lý tổng thể chuối  Xem chi tiết

Giá: Liên hệ để biết giá sản phẩm
Phần mềm quản lý khách hàng Simply.CRM

Phần mềm quản lý khách hàng Simply.CRM

Simply Customer Relationship Management (Simply.CRM) là một giải pháp quản trị quan hệ khách hàng nằm trong bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp OneSimply ERP được tích hợp và thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể tận dụng  Xem chi tiết

Giá: Liên hệ để biết giá sản phẩm
Phần mềm quản lý nhà hàng Simply

Phần mềm quản lý nhà hàng Simply

Phần mềm quản lý nhà hàng Simply  Xem chi tiết

Giá: Liên hệ để biết giá sản phẩm
Phần mềm quản lý văn bản Simply Office Management

Phần mềm quản lý văn bản Simply Office Management

Phần mềm quản lý văn bản Simply Office Management  Xem chi tiết

Giá:
Phần mềm kế toán oneSIMPLY Accounting

Phần mềm kế toán oneSIMPLY Accounting

oneSIMPLY Accounting là phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp, lập trình chỉnh sửa theo yêu cầu quản lý đặc thù của từng doanh nghiệp. phần mềm kế toán Simply Accounting được phát triển và hoàn thiện liên tục từ năm 2010. Simply Accounting áp dụng  Xem chi tiết

Giá: Liên hệ để biết giá sản phẩm
Phần mềm OneSimply AutoService

Phần mềm OneSimply AutoService

Phần mềm quản lý kinh doanh dịch vụ Ô TÔ OneSimply AutoService là bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp đặc thù cho lĩnh vực kinh doanh & dịch vụ Ô TÔ được tích hợp và thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp  vừa và nhỏ. OneSimply  Xem chi tiết

Giá:
Contact Me on Zalo