Phần mềm quản lý khách hàng Simply.CRM

Simply Customer Relationship Management (Simply.CRM) là một giải pháp quản trị quan hệ khách hàng nằm trong bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp OneSimply ERP được tích hợp và thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp có thể tận dụng một ứng dụng phần mềm tự động hóa quy trình hoạt động quản lý các mối quan hệ khách hàng và có được cái nhìn chính xác, thống nhất về các thông tin quan trọng,  cập nhật trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.Cho phép doanh nghiệp đưa ra những quyết định vững chắc, nhờ đó nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp và đạt đến một trình độ quản lý mới.

Simply.CRM

Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng

Simply CRM bao gồm các phân hệ chức năng nghiệp vụ sau:

  • Quản trị hệ thống
  • Quản lý danh mục khách hàng, nhà cung cấp
  • Quản lý hợp đồng mua, bán
  • Quản lý giáo dịch khách hàng
Contact Me on Zalo