Dịch vụ

Dịch vụ Customize phần mềm theo yêu cầu

Với gần 10 năm hoạt động và kinh nghiệm triển khai phần mềm (phần mềm kế toán Simply Accounting, phần mềm quản lý kho Simply Stock Management, phần mềm quản lý tài sản Simply Fixed Asset, phần mềm quản lý nhân sự  Simply Human Resources Management,  Xem chi tiết

Dịch vụ bảo hành – bảo trì phần mềm simply

     Sản phẩm phần mềm (Phần mềm kế toán Simply Accounting, Phần mềm quản lý kho Simply Stock Management, Phần mềm quản lý tài sản Simply Fixed Asset, phần mềm quản lý nhân sự Simply Human Resources Management) sau khi được nghiệm thu và chuyển giao  Xem chi tiết

Tư vấn giải pháp quản lý

   Sản phẩm phần mềm vừa là một loại sản phẩm mang tính khoa học công nghệ cao và lại là một sản phẩm vô hình nên việc lựa chọn được một sản phẩm phù hợp với từng qui mô ứng dụng, yêu cầu quản lý, điệu kiện tài chính và cơ sở vật chất hạ tầng của một  Xem chi tiết

Contact Me on Zalo