Phần mềm quản lý siêu thị Simply Mart

Phần mềm quản lý siêu thị Simply Mart  là công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong việc quản lý hàng hóa, doanh thu, hàng tồn kho, quản lý chặt chẽ việc mua hàng, công nợ nhà cung cấp. Simply Mart là một giải pháp quản lý tổng thể chuối siêu thị, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho nhà quản lý trong quá trình quản lý kinh doanh tại siêu thị của mình.

Việc áp dụng phần mềm Simply Mart giúp doanh nghiệp:

  • Tiết kiệm thời gian, công sức.
  • Giúp quản lý số liệu chính xác, cung cấp các báo cáo nhanh chóng, kịp thời.
  • Mang lại phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

 

I. Simply Mart được phân ra các chức năng cơ bản sau:

  • Quản trị hệ thống
  • Kế toán
  • Quản lý bán hàng
  • Quản lý mua hàng
  • Quản lý TSCĐ & CCDC

 II . Mô hình triển khai:

  • Mô hình tập trung: Áp dụng cho các siêu thị đơn lẻ, cửa hàng bán lẻ.

 

phần mềm siêu thị

  • Mô hình phân tán: Áp dụng cho mô hình nhiều siêu thị (Chuỗi siêu thị)  với hệ thống mạng không đồng bộ, dữ liệu phân tán.

 

phần mềm siêu thị

 

phần mềm siêu thị

 

Contact Me on Zalo