Phần mềm

Phần mềm quản lý tài sản cố định SIMPLY Fixed Asset

Simply Fixed Asset là một phần mềm quản lý tài sản cố định & công cụ dụng cụ nằm trong bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp oneSIMPLY ERP, bao gồm các phân hệ được tổ chức theo nhóm các chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp. Phần  Xem chi tiết

Phần mềm quản lý siêu thị Simply Mart

Phần mềm quản lý siêu thị Simply Mart  là công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong việc quản lý hàng hóa, doanh thu, hàng tồn kho, quản lý chặt chẽ việc mua hàng, công nợ nhà cung cấp. Simply Mart là một giải pháp quản lý tổng thể chuối  Xem chi tiết

Contact Me on Zalo