img not found!

Giải pháp quản trị doanh nghiệp oneSIMPLY ERP

Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp oneSIMPLY ERP là một giải pháp quản trị doanh nghiệp được tích hợp và thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. oneSIMPLY ERP luôn tiên phong đi đầu thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, trong đó, giải pháp ERP – phần mềm quản trị dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, phân phối, thương mại…đặc biệt phù hợp cho các Tổng Công ty hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực 

Lần đầu tiên các doanh nghiệp có thể tận dụng một ứng dụng phần mềm duy nhất để tự động hóa quy trình hoạt động và có được cái nhìn chính xác, thống nhất về các thông tin quan trọng và cập nhật trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó tầm nhìn toàn cảnh về nhân lực, tài chính, bán hàng, mua hàng, quản lý kho, quản lý sản xuất, quản lý tài sản,… cho phép doanh nghiệp đưa ra những quyết định vững chắc, nhờ đó nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp và đạt đến một trình độ quản lý mới

oneSIMPLY ERP gồm những phần hệ quản lý sau:

  1. Phân hệ quản lý khách hàng (Simply CRM)
  2. Phân hệ quản lý nguôn nhân lực (Simply HRM)
  3. Phân hệ quản lý hàng tồn kho (Simply Stock)
  4. Phân hệ quản lý  tài sản, công cụ dụng cụ (Simply Fixed Assets)
  5. Phân hệ quản lý kế toán tài chính (Simply Accounting)
  6. Phân hệ quản lý tiền lương (Simply PayRoll)
  7. Phân hệ quản lý sản xuất (Simply Manufacturing)

Light & Dark Mode

Primary Color

Secondary Color

Layout Mode

Contact Me on Zalo

Hỗ Trợ Khách Hàng

contact

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ