Kê khai hóa đơn đầu ra, đầu vào bị bỏ sót

Kê khai hóa đơn đầu ra, đầu vào bị bỏ sót

Tình trạng quên không kê khai, bỏ sót hóa đơn đầu ra, đầu vào là chuyện thường gặp tại các DN, bài viết này chúng tôi nhằm hướng dẫn kê khai hóa đơn đầu ra đầu vào bị bỏ sót

Theo khoản 8 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

“ Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phần biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vòa khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.”

Theo điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC: hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT:

“ 1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  1. Đối với cung ứngdịch vụlà thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phần biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền …”

Theo tiết a, Khoản 5, Điều 12 TT 219/2013/TT-BTC:

“ Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo pp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra

Chi tiết hơn các bạn có thể xem tại Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế, cụ thể như sau:

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

  1. Kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót:

Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung lại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

  1. Kê khai hóa đơn đầu ra bỏ sót:

Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.

Công ty TNHH giải pháp phần mềm Thiên Long

Tầng 8 tòa nhà Bách Anh, số 52 Chùa Hà, Quan Hoa, Cầu Giấy Hà Nội

ĐT: 02437836302

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM KẾ TOÁN: Ms Ngọc 01648458658

Contact Me on Zalo