Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

Mức phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế, tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tờ khai thuế môn bài, cách tính phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế theo Thông tư Số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính.

Trước tiên để tính được số ngày chậm nộp Tờ khai thuế thì các bạn phải xác định  được Hạn nộp tờ khai.

Theo khoản 3 điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

  • “Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 ( hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế
  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 ( ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế
  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 ( ba mươi) của tháng đầu tiên năm dương lịch.
  • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.”
  • Sau khi đã xác định được hạn nộp Tờ khai thuế thì số ngày chậm nộp sẽ được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai – đến ngày thực nộp tờ khai.

VD: Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT theo quý (Quý 2) là ngày 30/7 => Thì ngày chậm nộp sẽ được tính từ ngày 1/8 đến ngày các bạn nộp Tờ khai quý 2 đó.

VD: Tiếp ví dụ trên: đến ngày 9/8 các bạn mới nộp Tờ khai thuế GTGT quý 2 thì ngày chậm nộp sẽ là từ ngày 1/8 đến ngày 9/8 = 9 ngày

Số ngày chập nộp tiền thuế ( bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Hồ sơ kê khai thuế bao gồm: tờ khai thuế môn bài, tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, các loại hồ sơ khai thuế khác …

MỨC PHẠT CHẬM NỘP TỜ KHAI THUẾ  theo từng mức như sau:

Theo điều 9 thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về mức phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

Mức phạt Số ngày nộp chậm
Phạt cảnh cáo Chậm nộp từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ
Phạt tiền 700.000đ

–          Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 400.000đ

–          Nếu có tình tiết tăng nặng: tối thiểu 1.000.000đ

Chậm nộp từ 01 ngày đến 10 ngày ( trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 bên trên)
Phạt tiền 1.400.000đ

–          Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 800.000đ

–          Nếu có tình tiết tăng nặng: tối thiểu 2.000.000đ

Chậm nộp từ trên 10 ngày đến 20 ngày
Phạt tiền 2.100.000đ

–          Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 1.200.000đ

–          Nếu có tình tiết tăng nặng: tối thiểu 3.000.000đ

Chậm nộp từ trên 20 ngày đến 30 ngày
Phạt tiền 2.800.000đ

–          Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 1.600.000đ

–          Nếu có tình tiết tăng nặng: tối thiểu 4.000.000đ

Chậm nộp từ trên 30 ngày đến 40 ngày
Phạt tiền 3.500.000đ

–          Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 2.000.000đ

–          Nếu có tình tiết tăng nặng: tối thiểu 5.000.000đ

A, chậm nộp từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

B, chậm nộp trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 thông tư 166

C, không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

D, nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

VD: Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT Quý 4/2018 là ngày 30/01/2019 => nhưng đến ngày 8/2/2019 bạn mới nộp. => số ngày chậm nộp  là 8 ngày ( tính từ ngày 1/2/2019)

  • Mức phạt là : từ 400.000 – 1.000.000 => bình quân là 700.000đ

Không áp dụng các mức xử phạt quy định trên đối với trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế

Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định và cơ quan thuế đã ra quyết định ấn định số thuế phải nộp. Sau đó trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hợp lệ và xác định đúng số tiền phải nộp của kỳ nộp thuế thì cơ quan thuế xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo Khoản 1,2,3,4,5 và Khoản 6 Điều này và tính tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định. Cơ quan thuế phải ra quyết định bãi bỏ quyết định ấn định thuế.

Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Thiên Long

Tầng 8, số 52 Chùa Hà, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.378.36302

Cài đặt phần mềm kế toán: Ms Ngọc 01648.458.658

Contact Me on Zalo