Phần mềm OneSimply AutoService

Phần mềm quản lý kinh doanh dịch vụ Ô TÔ OneSimply AutoService là bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp đặc thù cho lĩnh vực kinh doanh & dịch vụ Ô TÔ được tích hợp và thiết kế đặc biệt cho các doanh nghiệp  vừa và nhỏ.

OneSimply AutoService là phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Ô TÔ, được thiết kế và chỉnh sửa theo yêu cầu, mô hình hoạt động của từng doanh nghiệp. 

OneSimply AutoService giúp cho các doanh nghiệp quản lý quy trình kinh doanh, dịch vụ, quản lý khách hàng, quản lý nguyên vật liệu tiêu hao, quản lý nhân sự tiền lương, quản lý công việc… một cách  khoa học. Phần mềm quản lý OneSimply AutoService liên kết mềm dẻo giữa các phần hệ nghiệp vụ khác nhau trong hên hệ thống phần mềm quản trị tổng thể ERP (Kế toán, kho,nhân sự,..) từ đó cho phép doanh nghiệp đưa ra những quyết định vững chắc, nhờ đó nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp và đạt đến một trình độ quản lý mới.

Sô đồ quy trình vận hành phần mềm quản lý  OneSimply AutoService :

Các phân hệ trong OneSimply AutoService

OneSimply AutoServic ERP

Phân hệ quản lý khách hàng:

Quanlykhachhang

Phân hệ quản lý bán hàng:

Quanlybanhang

Phân hệ quản lý dịch vụ sửa chữa &  bảo hành:

QuanlydichvusuachuabaoduongOto

Phân hệ quản lý mua hàng:

QuanlyMuaHang

Phân hệ quản lý kho:

Quanlykho

Phân hệ quản lý tài sản & công cụ dụng cụ:

Quanlytaisan

Phân hệ quản lý Tài chính kế toán:

Quanlyketoantaichinh

Phân hệ quản lý nhân sự tiền lương :

Quanlynhansutienluongoto

Công nghệ và mô hình triển khai:

design_1A

Tích hợp công nghệ di động:

 

CongNgheMobi

 

 

Contact Me on Zalo