Nguyên tắc lập, cách sửa lỗi bảng cân đối kế toán

sua-loi-bang-can-doi-ke-toan

Cách sửa lỗi bảng cân đối kế toán

Lập bảng cân đối kế toán đã trở thành một việc làm hết sức dễ dàng với dân chuyên kế toán đã dày dạn kinh nghiệm. Tuy nhiên đối với “cư dân” mới vào nghề thì công việc này không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn. Dưới đây là một số nguyên tắc khi lập bảng cân đối kế toán. sửa lỗi bảng cân đối kế toán

Chuẩn bị trước khi lập bảng cân đối kế toán sửa lỗi bảng cân đối kế toán

Trước khi lập bảng cân đối kế toán, nhân viên kế toán cần phải phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tổng hợp và chi tiết có liên quan, thực hiện việc kiểm kê tài sản và phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ kế toán. Trước khi khoá sổ. Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, đối chiếu giữa số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết, số liệu trên sổ kế toán và số thực kiểm kê, khoá sổ kế toán và tính số dư các tài khoản. sửa lỗi bảng cân đối kế toán

Lập bảng cân đối kế toán

Khi lập bảng cân đối kế toán, những chỉ tiêu liên quan đến những tài khoản phản ánh tài sản có số dư Nợ thì căn cứ vào số dư Nọ để ghi. Những chỉ tiêu liên quan đến những tài khoản phản ánh nguồn vốn, có số dư có thì căn cứ vào số dư có của tài khoản để ghi.

Những chỉ tiêu thuộc các khoản phải thu, phải trả ghi theo số dư chi tiết của các tài khoản phải thu, tài khoản phải trả. Nếu số dư chi tiết là dư Nợ thì qui ở phần “tài sản”, nếu số dư chi tiết là số dư có thì ghi ở phần “nguồn vốn”.

Một số chỉ tiêu liên quan đến các tài khoản điều chỉnh hoặc tài khoản dự phòng (như TK : 214, 129, 229, 139, 159) luôn có số dư có, nhưng khi lên bảng cân đối kế toán thì ghi ở phần tài sản theo số âm; các tài khoản nguồn vốn như 412, 413, 421 nếu có số dư bên Nợ thì vẫn ghi ở phần “nguồn vốn”, nhưng ghi theo số âm.

Một số lý do khiến bảng cân đối kế toán không cân và cách sửa lỗi bảng cân đối kế toán.

1. Khai báo tài khoản trong DBF-mau không trùng với tài khoản trong bảng cân đối phát sinh.

Trường hợp này thường rơi vào các chi tiêu sau: sửa lỗi bảng cân đối kế toán

– Phải thu nội bộ(tài khoản 136) sửa lỗi bảng cân đối kế toán

– Các khoản phải thu phải trả khác(1388,3388..) sửa lỗi bảng cân đối kế toán 

Hầu như tất cả bảng cân đối kế toán của chương trình chuẩn khi áp dụng cho khách hàng đều sai ở các chỉ tiêu này.

Cách khắc phục: Dựa vào hệ thống tài khoản trong bảng cân đối phát sinh của khách hàng để khai báo lại các chỉ tiêu trong DBF-Mau.

2.Khi tài khoản 334 có số dư bên nợ và bên phần tài sản lấy lên số âm cũng dẫn đến bị lệch bảng cân đối kế toán không cân.

Cách khắc phục: Vào “Tạo mẫu báo cáo” check vào ” Chỉ lấy giá trị không âm” bên phần tài sản của tk 334.

3. Kết chuyển số dư sang năm sau bị lỗi.

– Tài khoản chi tiết là tài khoản công nợ nhưng tài khoản tổng hợp thì không phải là tài khoản công nợ.

4. Chưa kết chuyển các bút toán khóa sổ cuối kỳ (5*, 6* ==> 9* ==> 4*).\.

Nguồn: Kế toán thực hành

Contact Me on Zalo