Kiến thức

Tính khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định được quy định tại điều 13 của thông tư 45/2013/TT-BTC và các phương pháo trích khấu hao TSCĐ nay được hướng dẫn cụ thể và chi tiết tai Phụ Lục 2 của TT 45/2013/TT-BTC Theo đó doanh nghiệp có thể lựa chọn  Xem chi tiết

Hóa Đơn Điện Tử

Quy định về hóa đơn điện tử Những điều cần biết về quy định hoá đơn điện tử mà Chủ doanh nghiệp và kế toán cấn biết. 5 Thay đổi về quy định hóa đơn điện tử sẽ có hiệu lực từ 1/11/2020 1 Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Theo các  Xem chi tiết

Phương pháp hạch toán tài khoản 711 – Thu nhập khác

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản doanh thu ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.   Nội dung thu nhập khác của doanh nghiệp, gồm: - Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; - Chênh lệch  Xem chi tiết

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 mới nhất

Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2018 mới nhất như: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT theo quý – tháng, thuế TNCN, thuế TNDN, hạn nộp báo cáo tài chính, hạn nộp quyết toán thuế TNDN, TNCN .. theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC của  Xem chi tiết

ĐIỀU KIỆN ĐỂ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT HÀNG XUẤT KHẨU

Theo điều 16 và 17 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, cụ thể như sau: Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu  Xem chi tiết

Contact Me on Zalo