Kiến thức

Phương pháp hạch toán tài khoản 711 – Thu nhập khác

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản doanh thu ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.   Nội dung thu nhập khác của doanh nghiệp, gồm: - Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; - Chênh lệch  Xem chi tiết

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2018 mới nhất

Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2018 mới nhất như: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT theo quý – tháng, thuế TNCN, thuế TNDN, hạn nộp báo cáo tài chính, hạn nộp quyết toán thuế TNDN, TNCN .. theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC của  Xem chi tiết

ĐIỀU KIỆN ĐỂ KHẤU TRỪ THUẾ GTGT HÀNG XUẤT KHẨU

Theo điều 16 và 17 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, cụ thể như sau: Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu  Xem chi tiết

3 cuốn sách giúp bạn thay đổi cách nhìn về bán hàng

Để bắt tay vào kinh doanh thì bạn cần học hỏi rất nhiều thứ về bán hàng. Bên cạnh việc học từ những chuyên gia đào tạo hay các cuộc hội thảo, bạn có thể nâng cao kĩ năng bán hàng của mình bằng nhiều cách đơn giản hơn, chẳng hạn như đọc sách. 3  Xem chi tiết

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Tài khoản 911 - Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả  Xem chi tiết