Kinh nghiệm triển khai phần mềm ERP – oneSIMPLY ERP

Kiến thức chung về ERP

ERP là thuật ngữ viết tắt tiếng Anh (Enterprise resource planning) là hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp, là giải pháp quản lý doanh nghiệp tổng thể, kết nối và tích hợp các hoạt động khác nhau của doanh nghiệp vào trên cùng một hệ thống. Qua đó giúp thu thập, lưu trữ, quản lý và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn lực trong doanh nghiệp.

Trên thế giới, việc ứng dụng ERP đã rất phổ biến, còn tại Việt Nam việc ứng dụng ERP đang dần được nhiều doanh nghiệp chú trọng triển khai.

Việc triển khai ERP phức tạp hơn so với các phần mềm đơn lẻ do đó yêu cầu chi phí đầu tư lớn, và thời gian triển khai lâu dài lên đến cả năm. Tuy nhiên, ứng dụng giải pháp ERP vào sản xuất kinh doanh là một xu thế của tương lai, bởi nếu xây dựng thành công giải pháp này sẽ tiết kiệm được rất nhiều nguồn lực trong doanh nghiệp.

Điều kiện cần để triển khai phần mêm ERP thành công

  1. Doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống quy trình chuẩn ISO và đã áp dụng vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp.
  2. Sự quyết tâm và cam kết của ban lãnh đạo công ty.
  3. Lựa chọn giải pháp phù hợp với doanh nghiệp
  4. Lựa chọn đơn vị triển khai
  5. Xác định rõ quy mô, phạm vi của dự án
  6. Lập kế hoạch chi tiết cụ thể của dự án
  7. Nguồn lực tham gia vào dự án (thường là các Trưởng, phó của các phòng ban)

oneSIMPLY ERP: Là giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0.

oneSIMPLY ERP ứng dụng vào doanh nghiệp, sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:

  1. Giảm chi phí quản lý, điều hành doanh nghiệp.
  2. Giảm thiểu các chi phí vô lý và giám sát chặt chẽ các khoản chi phí.
  3. Quản trị thông tin hiệu quả, cung cấp dữn liệu kịp thởi chính xác giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định vững chắc, nhờ đó nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp và đạt đến một trình độ quản lý mới.
Contact Me on Zalo