phần mềm quản lý

Kinh nghiệm triển khai phần mềm ERP – oneSIMPLY ERP

Kiến thức chung về ERP ERP là thuật ngữ viết tắt tiếng Anh (Enterprise resource planning) là hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp, là giải pháp quản lý doanh nghiệp tổng thể, kết nối và tích hợp các hoạt động khác nhau của doanh nghiệp  Xem chi tiết

Vai trò của tài sản cố định trong doanh nghiệp

       Về mặt giá trị bằng tiền vốn cố định phản ánh tiềm lực của Doanh nghiệp. Về mặt hiện vật, vốn cố định thể hiện vai trò của mình qua tài sản cố định. Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh  Xem chi tiết

Contact Me on Zalo