phần mềm quản lý tài sản cố định

Phần mềm quản lý tài sản cố định SIMPLY Fixed Asset

Simply Fixed Asset là một phần mềm quản lý tài sản cố định & công cụ dụng cụ nằm trong bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp oneSIMPLY ERP, bao gồm các phân hệ được tổ chức theo nhóm các chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp. Phần  Xem chi tiết

Yêu cầu của phần mềm quản lý tài sản cố định

Tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp nên việc quản lý chặt chẽ và chi tiết tài sản luôn giữ vai trò hết sức quan trọng. Phần mềm Quản lý Tài sản lưu trữ các thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời điểm nhập mua đến khi  Xem chi tiết

Contact Me on Zalo