Uncategorized

3 nguyên tắc quản lý nhân sự rất đơn giản của chủ doanh nghiệp

       Kinh doanh là toàn bộ hoạt động kinh tế của một doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp ấy. Trong đó, nhiệm vụ quản lý nhân sự là bạn phải biết rõ: "Muốn người khác làm việc gì và xem xét cách tốt nhất, kinh tế nhất mà họ làm". 3  Xem chi tiết

Khái quát chung về công việc của kế toán bán hàng

Ở thời điểm cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp để tồn tại cần có sự điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của mình một cách hiệu quả để đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển hơn. Muốn quản lý tốt và kinh doanh có hiệu  Xem chi tiết

Công việc hằng ngày của kế toán xây dựng phải làm là gì?

Hàng ngày ở các doanh nghiệp hay bất kỳ một tổ chức, cơ quan nào cũng có biết bao nhiêu hoạt động được thực hiện. Trong đó, các hoạt động kinh tế, tài chính chiếm một phần quan trọng, chẳng hạn như: thu tiền bán hàng, nhập kho số nguyên vật liệu để  Xem chi tiết

7 lời khuyên lựa chọn phần mềm kế toán cho doanh nghiệp

Phần mềm kế toán có thể giúp chủ doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể cho việc thuê nhiều nhân lực kế toán. Còn kế toán sẽ không phải tốn quá nhiều thời gian vào các nghiệp vụ kế toán vì họ cần nhiều thời gian hơn để quan tâm đến  Xem chi tiết

Phương pháp hạch toán kế toán tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TÀI KHOẢN 333 - THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC Phương pháp hạch toán kế toán tài khoản 333 I. Thuế GTGT phải nộp (3331) A. Kế toán thuế GTGT đầu ra (TK 33311) 1. Xác định  Xem chi tiết

Contact Me on Zalo