Hạch toán chi phí

Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán

 Khi lập báo cáo tài chính, kế toán cần phải kiểm tra lại toàn bộ số liệu đã ghi chép, tính toán trong kỳ nhằm bảo đảm sự đáng tin cậy của các chỉ tiêu kinh tế sẽ được trình bày trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lúc  Xem chi tiết

6 bước hạch toán trong kế toán xây dựng

Ngành xây dựng chiếm một tỷ trọng lớn trong các ngành sản xuất vật chất của xã hội, với nhiều điểm khác biệt về cách thức sản xuất cũng như phương pháp quản lý. Để phản ánh trung thực, kịp thời và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thực hiện  Xem chi tiết

Kế toán tiền lương có nhiệm vụ gì?

Khái niệm tiền lương? Nhiệm vụ của kế toán tiền lương? Nội dung của quỹ tiền lương? phan mem quan ly tien luong 1.Ở Việt nam có khá nhiều khái niệm khác nhau về tiền lương. Một số khái niệm về tiền lương có thể được nêu ra như sau: “Tiền  Xem chi tiết

Phương pháp hạch toán kế toán tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TÀI KHOẢN 333 - THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC Phương pháp hạch toán kế toán tài khoản 333 I. Thuế GTGT phải nộp (3331) A. Kế toán thuế GTGT đầu ra (TK 33311) 1. Xác định  Xem chi tiết

Kết cấu nội dung tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Tài khoản 333 dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ẢNH CỦA TÀI KHOẢN 333 -  Xem chi tiết

Contact Me on Zalo