Phần mềm quản lý tài sản

Tính khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định được quy định tại điều 13 của thông tư 45/2013/TT-BTC và các phương pháo trích khấu hao TSCĐ nay được hướng dẫn cụ thể và chi tiết tai Phụ Lục 2 của TT 45/2013/TT-BTC Theo đó doanh nghiệp có thể lựa chọn  Xem chi tiết

Vai trò của tài sản cố định trong doanh nghiệp

       Về mặt giá trị bằng tiền vốn cố định phản ánh tiềm lực của Doanh nghiệp. Về mặt hiện vật, vốn cố định thể hiện vai trò của mình qua tài sản cố định. Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh  Xem chi tiết

Yêu cầu của phần mềm quản lý tài sản cố định

Tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp nên việc quản lý chặt chẽ và chi tiết tài sản luôn giữ vai trò hết sức quan trọng. Phần mềm Quản lý Tài sản lưu trữ các thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời điểm nhập mua đến khi  Xem chi tiết

Contact Me on Zalo