Tư vấn doanh nghiệp

Bí quyết làm việc 4 giờ nhưng vẫn hiệu quả

Người lao động ở Đức nổi tiếng với chế độ thời gian làm việc hợp lý, họ được bảo vệ tốt nhất và có thời gian làm việc ít hơn so với người lao động các nước trên thế giới. Các nhân viên, công chức ở Đức chỉ làm việc 35 giờ mỗi tuần tuy nhiên năng suất  Xem chi tiết

Công việc của kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán là một bộ phận của kế toán tổng hợp nhưng nó không phải là kế toán tổng hợp. Kế toán thanh toán phản ánh toàn bộ quá trình của tiền mặt, tiền gửi, tài sản cố định, thanh toán , giá thành, theo dõi thường xuyên liên tục các khoản nợ  Xem chi tiết

Mô tả công việc của kế toán nội bộ

Rất nhiều kế toán nghĩ rằng kế toán nội bộ là làm kế toán kho, kế toán công nợ hay là kế toán tiền lương… trên thực tế làm kế toán nội bộ trong doanh nghiệp là phải bạn phải tập hợp được tất cả các phát sinh thực tế của doanh nghiệp kể cả những phát  Xem chi tiết

3 nguyên tắc quản lý nhân sự rất đơn giản của chủ doanh nghiệp

       Kinh doanh là toàn bộ hoạt động kinh tế của một doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp ấy. Trong đó, nhiệm vụ quản lý nhân sự là bạn phải biết rõ: "Muốn người khác làm việc gì và xem xét cách tốt nhất, kinh tế nhất mà họ làm". 3  Xem chi tiết

Khái quát chung về công việc của kế toán bán hàng

Ở thời điểm cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp để tồn tại cần có sự điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của mình một cách hiệu quả để đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển hơn. Muốn quản lý tốt và kinh doanh có hiệu  Xem chi tiết

Contact Me on Zalo